av fwdjuvik | 5. januar, 2011  

Helseroller til besvær

Så lenge ein er politisk vald representant i eit organ, så er ein politikar. Om det er eit kommunestyre, eit offentleg råd, eit utval, eit bedriftsstyre, eller eit føretak, så kan ein ikkje ta av seg “politikarhatten”. I fleire og fleire samanhengar høyrer vi om politikarar som påberoper seg å ha fleire roller og fleire “hattar”, og av den grunn kan ha forskjellige meiningar i forskjellige fora og situasjonar. Makan til sprøyt!

Gerd Dvergsdal, Harry Mowatt, Nils P. Støyva (nyleg nedtrappa hattemakar), Jorunn Ringstad og Clara Øberg er alle politisk valde representantar i henholdsvis Helse Vest og Helse Førde. Dei er indirekte folkevalde, det vil seie at dei er oppnemnt eller føreslegen av eit folkevald nivå. Det er eit uttalt ynskje frå regjeringa at det skal være politiske representantar i helseføretaka, og då har dei som vert valde berre å være politikarar og.

Harry Mowatt pleier å sei at som styremedlem i Helse Førde, så har han i første omgang ansvar for å levere best mogeleg helsetenester innafor dei økonomiske rammene føretaket har tilgjengeleg. Og det er heilt rett! På samme måte som det er Harry Mowatt, og andre medlemmer av Fylkestinget sitt ansvar å levere best mogelege fylkeskommunale tenester innanfor dei økonomiske rammene Fylkeskommunen har tilgjengeleg. Det samme gjeld i alle politiske fora, råd, utval styrer eller nemder: Vi skal gjere prioriteringar innanfor ei økonomisk ramme. Vi sluttar jo ikkje å være politikarar av den grunn, det er jo nettopp det som er politikk.

Når ein så gjer politiske prioriteringar, som til eksempel Gerd Dvergsdal som heller vil legge ned helsetilbod i Helse Førde for å få eit fint overskot i Helse Vest, så kan dei ikkje sei at dei ikkje er politikarar. For det er akkurat det dei er. Eg har respekt for at Gerd Dvergsdal og Harry Mowatt gjer politiske val i dei fora dei er representert, eg er uansett ueinig med dei (Og det er eg i mange andre politiske samanhengar og). Men ha no i det minste ryggrad til å stå for dei beslutningar de tek, og ikkje gøym dykk bak roller og hattar og lover og reglar og styre og organ osv osv. Hvis de ikkje r bekvemme med å ta dei politiske beslutningane, så har de to val: Anten gjer som Liv Signe Navarsete seier: finn noko anna å gjere, eller endå betre: gjer ei anna beslutning som de kan stå for politisk.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00