av fwdjuvik | 14. september, 2010  

Ei stemme på Brosvik er ei bortkasta stemme

Trude Brosvik si haldning til samarbeid mellom KRF og FrP vil føre til at vi ikkje får eit politisk skifte i Sogn og Fjordane. Etter valet neste år er det ei viss mulighet for at det er eit politisk fleirtal blant dei borgarlege partia (H, FrP, KRF og V), Brosvik vil tydelegvis være den som øydelegg muligheten til ei politisk kursendring for fylket.

Ei stemme på Brosvik sitt KRF vil i så tilfelle være ei totalt bortkasta stemme. Viss Brosvik berre skal fortsette å dilte i fotspora til SP og AP i fylkespolitikken, så kan like gjerne veljarane stemme på eit av dei raudgrøne partia. FrP går til val på å styrkje infrastrukturen og auke folketalet i fylket, og då trengs det ei kursendring, ikkje fortsatt stø kurs i feil retning.

Det verste med Brosvik si åtvaring er likevel grunngjevinga. Ho grunngjev sitt standpunkt med at KRF er for felleskapsløysingar, og FrP har vist gang på gang at dei ikkje er det. I tillegg seier ho at KRF sin ideologi og verdigrunnlag ligg langt frå FrP. Vidare nemner ho spesielt FrP sin innvandringspolitikk, økonomiske politikk og FrP sitt syn på distrikta som grunnar til at ho ikkje vil ha eit samarbeid.

Dette vert heilt meiningslaust! Alle parti i Norge er forskjellige, og har forskjellige løysingar, hvis ikkje hadde det ikkje vore naudsynt med forskjellige parti. Det Brosvik burde gjere var å finne fellesnemnarane slik hennar kollega, Svein Ottar Sandal og nestleiar Inger Lise Hansen gjer. Dei ser at partia har mange felles politikkområde som kan være nok til eit politisk samarbeid, og ei politisk kursendring.

Hvis det er slik at verdiane er så motstridande, vil det då seie at KRF ikkje slutter opp om FrP sine verdiar som: Toleranse, Fridom, Eigedomsrett, Ytringsfridom, Reliogionsfridom og Valfridom? “Framstegspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk og vestleg tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdiar”, dette er ordrett dei prinsipp FrP byggjer sin politikk på. Hvis Brosvik er ueinig i dette, veit eg ikkje kva parti ho høyrer heime i.

Det er tydeleg at Brosvik heller vil fortsette med dårleg folketalsutvikling, dårleg infrastruktur og manglande sentersatsing etter valet neste år, enn å måtte samarbeide med FrP. Då vil eg minne om kven som vart einig med KRF i 3 av 4 statsbudsjett då dei sat med statsministeren frå 2001-2005, kven som sikra innføringa av kontantstøtta, og kven som var arkitektane bak fordelinga av tippemidlane.

Veljarane kan være trygge på at det finnst politiske alternativ i Sogn og Fjordane, og sjølv om Brosvik og KRF vil støtte nedgangskammeratane SP og AP. FrP garanterer at ei kvar stemme til oss vil verte brukt for å jage nedgangskammeratane ut av fylkeshuset. Og jo fleire stemmer det er, jo større sjanse vert det for at vi lukkast.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00