av fwdjuvik | 24. mars, 2010  

Det historiske vedtaket

I morgon, 25. mars 2010, kjem Førde Bystyre til å gjere eit vedtak som vil få stor historisk betydning for byen, og heile fylket, i kanskje så mykje som 2 generasjonar. Om konsekvensen vil være positiv eller negativ vil avhenge av vedtaket. 40 års fordommar ovanfor Førde vil verte bekrefta eller avkrefta i morgon.

Vedtaket som vert fatta i Bystyret i morgon vil ikkje ha gjennomføringseffekt i det heile. Det er fortsatt berre ei høyringsuttale om strategiplanen til Helse Førde, som styret i helseføretaket til sjuande og sist skal vedta. Vedtaket vil likevel ha avgjerande betydning for korleis resten av fylket vil oppfatte Førde. Er dei slik rykta seier, berre opptatt av sitt og sine, eller har Førde fått ufortent mykje kritikk dei siste 40 åra.

Mange, inkludert underteikna, meiner at Førde sitt omdøme i Sogn og Fjordane, er eit resultat av tidlegare politiske vedtak. Spesielt vedtaket i 1971, om at Sentralsjukehuset skulle etablerast i Førde, har hatt stor innverknad på korleis resten av fylket har oppfatta kommunen. Seinare vedtak som at E39 skulle gå gjennom Førde, og kommunestyret sitt vedtak om at Førde skulle ha bystatus, har eigentleg berre vore eit påskudd for Førdekritikarar til å dyrke si misunnelse.

Det har alltid vore fogderistrid i Sogn og Fjordane, men det er i dei tidene ein har diskutert sjukehusstruktur og helsepolitikk at fiendeskapen verkeleg har kommen til overflata. Ja til og med mellom kommunar i Sunnfjord høyrer ein utrykket: “Kvifor skal alt til Førde?”.

Dei som trur at sjukehusstriden vil være over hvis ein no legg ned 2 lokalsjukehus, og berre står att med SSF, tek alvorleg feil. Så lenge byggningane står, så vil det være aksjonistar og politikarar som vil kjempe for å styrkje tilbuda der.

Førdepolitikararne har to val i morgon. Anten kan dei vedta å støtte framlegget om modell 1 i høyringsframlegget til Helse Førde, som går på at ein beheld SSF og gjer om lokalsjukehusa til lokalmedisinske senter. Då vil Nordfjordingane og sogningane gå mann av huse for å kritisere Førde, boikotte Førde og ikkje minst fortsette å legge Førde for hat. Vi vil få 30-40 nye år med skepsis og fiendeskap.

Det andre alternativet til Førdepolitikarane er å seie klart frå at dei ikkje godtek reduksjonar ved SSF. At dei ynskjer eit sterkt sentralsjukehus med spesialiserte helsetenester for heile fylket, i tillegg til dei lokalsjukehusfunksjonane som SSF har for heile Sunnfjord og ytre Sogn. Men at dei også vil kjempe for å oppretthalde lokalsjukehusa på Eid og i Lærdal, slik at også dei skal ha eit trygt og nært spesialisthelsetilbod.

Hvis Bystyret gjer eit slikt vedtak, så vil det få store ringverknader for framtida i Sogn og Fjordane. Nordfjordingar, Sogningar og Sunnfjordingar vil endeleg stå saman i ein felles kamp for å oppretthalde helsetilbodet i fylket. Fogderibarrierene ville sannsynlegvis fått nådestøtet for all framtid. Ingen kunne lenger kritisert innbyggjarar, administrasjon og politikarar i Førde for berre å skulle ha alt til byen.

For mange vil morgondagens vedtak berre være eit signal på kva Førde ynskjer å oppretthalde. Men for mine ungar, og muligens deira ungar også, så vil morgondagens vedtak være svært viktig. For utviklinga i Sogn og Fjordane vil Førde være nøkkelen til om vi lykkast eller ikkje. Morgondagens vedtak vil danne grunnlaget til om Førde skal være eit regionssenter eller eit fylkessenter i framtida.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

スターの足に対応していない愛は赤いハイヒールですTory Burch 靴。リトルブラックドレスのような赤底の靴があるためCHANEL 靴、すべての女性の夢となり、アイテムを持っている必要があります。当事者かどうかを買い物に行くトリーバーチ シューズ。あなたは現場に赤底の靴を見ることができますトリーバーチ 靴。ハイヒールを身に着けている女性が、セクシーになる方法は関係ありません。
トリーバーチ財布,トリーバーチバッグ,トリーバーチ ヒール シューズ,UGG 店舗,UGG クラシックミニ,UGG JIMMY CHOO ブーツ

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00