av fwdjuvik | 17. mars, 2010  

Urasjonelle aksjonistar

Etter at Helse Førde la fram forslag til ny Strategiplan, har stridigheitene i fylket blussa opp att for fullt. Sjølv vokste eg opp med sjukehuskamp (krig) i Florø på 80-talet, og eg veit kor ødeleggande dette kan være. Eg har framleis slektningar og tidlegare vener som ikkje snakkar med meg etter at eg flytta til Førde.

Lokaliseringsdebattar engasjerer, og spesielt når denne lokaliseringsdebatten handlar om grunnleggande helsetenester og tryggleik for liv og helse. Men det må gå an å tenke rasjonellt og være fornuftig i dei tinga ein meiner og gjer.

I dagens Firda, går sjukehusaksjonisten Torstein Fure ut å oppfordrar til boikott av handelsstanden i Førde. Basert på at då vil “-Sunnfjordingane føle på kroppen at vi treng likeverd i heile fylket”. Er det mulig å være så lite konstruktiv?

Her skal ein gå til angrep på innbyggjarar og næringsliv i Førde, på bakgrunn av dårlege framlegg frå eit styre i eit helseføretak som også dekkjer Nordfjord. I tillegg finnst det ikkje eit styremedlem frå Førde i styret. Kvifor skal ein ikkje boikotte Sogndal eller Hyllestad? Eller Stryn og Jølster, der representantar i Helse Vest styret sit?

Det er ikkje næringslivet og innbyggjarane som skal svi for beslutningar som vert fatta, sjølv om dei slår positivt ut for folk i Førde (sjølv om det kan diskuterast kor positivt det slår ut). Det er heller ikkje kommunane som representantane i styret kjem frå som skal svi. Dei som eventuelt må aksjonerast mot er jo dei organa og partia som tek beslutningane: AP, SP, regjeringa.

Vi må slutte å krige mot kvarandre i dette fylket. Einaste måten vi kan klare å skape levelege vilkår for både folk og næringsliv i Sogn og Fjordane, er at vi er konstruktive i dei diskusjonane vi har, og at vi finn dei løysingane som er best for heile fylket. Eigentleg burde vi fjerne begrepa Sunnfjord, Nordfjord og Sogn frå ordboka. Vi skal fokusere på det som er best for heile fylket, uansett kvar ein bur eller kjem frå.

Vi må ta med oss at Førde er “demningen” som Kjell Opseth ein gong formulerte det. Utan Førde som demning for nedgang i folketal, og utvikling av gode sentrumstenester som handel og kulturtilbod, så vil det ikkje være mykje att i fylket i løpet av få år, i hvert fall ikkje sjukehus. Heile fylket må støtte opp om Førde som handelsstand, for berre på den måten kan vi klare å tilby dei tenestene vi har idag, også i framtida. Det vil og medverke til at vi kan snu folketalstrenden i heile fylket.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hei Frank

Eg ser fram til den dagen kvart av dei politiske partia i fylket kjem med eit standpunkt i sjukehussaka, då meinar eg ikkje standpunkt som “ja takk begge deler” (Høgre no i helga)

Kvart parti i fylket må bestemme seg for om dei går for sentrasjukehus eller lokalsjukehus.
Då veit vi kva vi skal stemme.

Har FRP bestemt seg?

Kva med næringslivet i Nordfjord? det lir allereie pga ansatte som må ta fri både ein og to dagar for å reise sjølve eller med born til Førde sentralsjukehus, betre blir det ikkje når lokalsjukehuset er nedlagt.

Hadde folk i Sunnfjord vore like engasjert for eit likeverdig helsetilbod for heile fylket som dei blir når nokon ikkje vil handle hos dei, så hadde eg ikkje trengt å skrive innlegget mitt til avisene.

Ha ein fortsatt fin dag!

Helsing
Torstein Fure

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja Torstein. Sjølvsagt har vi bestemt oss. Til liks med fleire andre parti, så har vi faktisk gått til val p¨å at vi skal oppretthalde dagens struktur med 1 sentralsjukehus og 2 lokalsjukehus.

Kanskje er det “Ja takk, begge deler”, men slik er det. Eg er ikkje villig til å drive politisk prioritering med folk sitt helsetilbod, og ein må ikkje velje mellom høgre og venstre foten, ein kan behalde begge.

Ved å redusere sentralsjukehuset til eit lokalsjukehus vil helsetilbodet i fylket verte kraftig svekka. I tillegg vil vi miste høve til å utdanna helsepersonel i like stor skala som vi gjer idag til både spesialisthelsetenesta og til kommunane. I tillegg vil helseføretaket måtte betale for behandling og transport på andre sjukehus. Dette vil igjen føre til ytterlegare kutt fordi ein ikkje har råd til det. Resultatet: 1 lokalsjukehus. Er det det vi ynskjer?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det vi har sett i dag er jo faktisk at folk frå heile Fylket bidrar i debatten!

Eg har alltid vore stolt av fylket mitt og vil at vi skal ha eit godt samarbeid der ein region ikkje blir overkøyrd til fordel for ein annan.

Selfølgelig tenke eg nøye gjennom om et slikt innlegg har noko hensikt.

Eg står for det eg har skrive!

Vi i Nordfjord kan ikkje berre stå med hua i handa og takke Sunnfjordingane for at vi aller nådigst får komme til Førde for behandling og handel.

No står lokalsjukehuset vårt på kanten av stupet og då må vi alle stille oss spørsmålet: Skal vi gi opp eller skal vi kjempe?

Vi bestemmer oss for å kjempe! men kva kort har vi igjen når myndighetene og helseføretak sviktar oss?

Av og til må ein våge å ta ubehagelige konfrontasjonar for å vekke folk ut av likgyldighets dvale!

Sjå nordover! befolkninga i Ålesund støttar sjukehuset i Volda.

Om befolkninga i Sunnfjord hadde sagt klart ifrå at Nordfjord og Sogn fortenar lokalsjukehus trur eg det hadde blitt tungt for ledelsen i HF å gå for nedleggjingar.

Ein ting til: Eg hatar ikkje Sunnfjordingar, og eg syns dokke har flotte butikkar med god service :-)

Men om lokalsjukehusa i Nordfjord og sogn blir lagt ned vil nok kundane frå disse regionane bli færre på sikt, boikott eller ikkje.

No spelar eg ballen over til deg Frank! Korleis vil du som politikar bidra til det beste for akutt og fødetilbod i utkantane av fylket?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hmm merkelig at ei overskrift som: “Urasjonelle aksjonistar” ikkje bidreg til fleire innlegg på denne bloggen?

Kansje du må tenke på eit kraftigare uttrykk?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nok eit bevis på dei tragiske følgene nedleggjingar av lokalsjukehus vil få.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7045763

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Heile Fylket må no delta i kampen for vårt grunnleggjande helsetilbod!

http://www.firdatidend.no/nyhet.cfm?nyhetid=6194

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

スターの足に対応していない愛は赤いハイヒールですTory Burch 靴。リトルブラックドレスのような赤底の靴があるためCHANEL 靴、すべての女性の夢となり、アイテムを持っている必要があります。当事者かどうかを買い物に行くトリーバーチ シューズ。あなたは現場に赤底の靴を見ることができますトリーバーチ 靴。ハイヒールを身に着けている女性が、セクシーになる方法は関係ありません。
トリーバーチ財布,トリーバーチバッグ,トリーバーチ ヒール シューズ,UGG 店舗,UGG クラシックミニ,UGG JIMMY CHOO ブーツ

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00