av fwdjuvik | 11. mars, 2010  

Harry utan meining

I går kveld kom, den mildt sagt overraskande, meldinga om at AP-politikar, Harry Mowatt, trer inn att i Helse Førde-styret. Grunnen til at dette er overraskande er at Mowatt i ganske sterke ordelag for berre 3 veker sidan trakk seg frå styret. Begrunnelsen han oppgav var at styret, etter hans syn, sat på Helse Vest si nåde fram til hausten, og at dei overprøvde det lokale helseføretaket.

Harry Mowatt er ein politisk ringrev i både såvel Arbeidarpartiet og i fylket. Han har stort sett vore delaktig i dei fleste politiske saker i Sogn og Fjordane i ei årrekkje. Han har vore sleivkjefta, og til dels opptrådt som ei “gardabikkje” for Arbeidarpartiet. Når partiet skal verkeleg slå på stortromma, så sender dei Mowatt.

At Mowatt veit korleis han skal få mediemerksemd, er også openbart. Saka med Helse Førde viser hans talent til fulle. Då han trakk seg ut av styret, så fekk han ei heil veke med debatt og saker om sin eigen person, og hans rolle i helseføretaket. No reknar eg med at han får atter ein veke med merksemd, og dette er akkurat slik Mowatt likar det.

At Mowatt kompetansemessig har noko å gjere i Helse Førde styret er heilt klart. Han har breid styreerfaring frå mange både aksjeselskap og offentlege selskap. Han har god kjennskap til det politiske systemet, og ikkje minst har han direkte kommunikasjon inn mot fylkeskommunen gjennom at han sit i Fylkesutvalet.

Eg er sjølvsagt ueinig i ein del av dei prioriteringane og beslutningane som Mowatt står for i Helse Førde, men det skulle vel berre mangle. Eit styremedlem skal ikkje velgast på bakgrunn av dei meiningane ein eventuelt har, men utifrå kor kompetent ein er til å drive eit selskap eller føretak på ein forsvarleg og fornuftig måte, etter eigarane sine føringar og signal.

Men her kjem det store problemmet for Mowatt. Han har brukt sin plass i styret på ein tvers gjennom politisk måte. Han har nytta alle høve til å uttale seg til media uansett kva sak det har vore snakk om. Han har kritisert eigaren på det grovaste, og han har trekt seg frå styret i protest. Eig ikkje mannen integritet? Korleis kan han etter den tiraden han serverte i februar, kunne gå inn at i styret, og følge dei føringar som eigaren eventuelt gjer? Han har jo uttrykt mistillit til sine eigne overordna.

Harry Mowatt har nok gode grunnar til å ville gå tilbake i styret. Mest av alt trur eg han er livredd for å ikkje kunne være ein aktiv figur i mediedebatten som vil halde på om helsetilbodet i fylket i månader framover. I realiteten hadde han jo ekskludert seg sjølv frå å være ein sentral aktør i den debatten, ved å trekkje seg.

Harry Mowatt framstår no som ein politikar og eit styremedlem utan integritet eller meining, som mest av alt er opteken av at hans person ikkje vert ekskludert frå mediebiletet. I tillegg kan det hende at AP trengde ein politisk buffer, og det har Mowatt lang erfaring med å være. Om det hjelper vil tida vise.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00